၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD အႏုိင္ရလွ်င္ပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတမျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ေပ။(ဓာတ္ပုံ-ဟိန္းထက္/ဧရာ၀တီ)
ဧရာဝတီ | ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ မရရွိေစရန္ တားဆီး ေနေသာ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို မျပင္ဆင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ ႏိုင္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ေကာ္မတီက ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ဆံုးျဖတ္ လိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစု ပါဝင္ေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၃၁ ဦးပါ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရး အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈ ေကာ္မတီက ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပ ေသာ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အစည္းအေဝးတြင္ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) မျပင္ဆင္ရန္ မဲခြဲ ဆံုးျဖတ္ အတည္ျပဳ လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။


“ပုဒ္မ ၅၉ (စ) လံုး ျပင္ဖို႔၊ မျပင္ဖို႔ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ တယ္။ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ျပင္ဖို႔ ေထာက္ခံမဲက ၅ မဲပဲရွိတယ္။ မျပင္ဆင္ဖို႔ မဲေပး တာက ေတာ္ေတာ္မ်ား တယ္။ မျပင္ဆင္ဖို႔မဲက အသာရသြားေတာ့ ၅၉ (စ) ျပင္ဆင္ဖို႔ကေတာ့ ဒီလႊတ္ေတာ္ သက္တမ္း အတြင္း မွာ ဘယ္လိုမွမျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး” ဟု ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ ဆင္ေရး လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီတြင္ ပါဝင္ေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တဦးက ဧရာဝတီသို႔ ေျပာ ဆိုသည္။

အဖြဲ႕ဝင္ ၃၁ ဦး ပါဝင္ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ေရး လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီတြင္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ၇ ဦး ပါဝင္ရာ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အားလံုးက ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ျပင္ဆင္ေရးအဆိုကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္မႈ မ်ားရွိခဲ့သည္ဟု ဧရာဝတီက စံုစမ္းသိရွိရသည္။

ပုဒ္မ ၅၉ (စ) သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ျဖစ္ခြင့္ရွိေရး အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္ ျဖစ္ၿပီး သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ခံရမည့္ သူသည္ မိမိကိုယ္တိုင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ ဇနီး သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ တရားဝင္ သားသမီးတဦးဦးေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ထို တရားဝင္ သားသမီးတဦးဦး၏ ဇနီးႏွင့္ ခင္ပြန္း သည္ ႏိုင္ငံျခား အစိုးရ ၏ ေက်းဇူးသစၥာေတာ္ကို ခံယူေစာင့္ေရွာက္ ႐ိုေသသူ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခား အစိုးရ၏ လက္ေအာက္ခံသို႔မဟုတ္ တိုင္းတပါး၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္သူမ်ား မျဖစ္ေစရ ၊ ထိုသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခား အစိုးရ၏ လက္ေအာက္ခံ ျဖစ္သူေသာ္ လည္း ေကာင္း၊ တိုင္းတပါး၏ ႏိုင္ငံသားေသာ္လည္းေကာင္း ခံစားရေသာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ေက်းဇူး ခံစားခြင့္မ်ားကို ခံစား ႏိုင္ခြင့္ ရွိသူမ်ား မျဖစ္ေစရဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး ယင္းသတ္ မွတ္ခ်က္သည္ ႏိုင္ငံျခားသား ၂ ဦးရွိေနေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ကို သမၼတျဖစ္ခြင့္ မရွိေစရန္ တားဆီးထားျခင္းျဖစ္သည္။

ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီမွ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္လည္းျဖစ္၊ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ေရး လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီဝင္လည္းျဖစ္သူ ဗိုလ္မွဴး ႀကီးေဟာင္း ဦးတင္ေမာင္ဦးက ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ျပင္ ဆင္ဖြယ္ရွိ သည္ဟု ဧရာဝတီသို႔ ေမလတြင္ ေျပာဆိုခဲ့ ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီက ပုဒ္မ ၅၉ (စ) မျပင္ဆင္ရန္ ဆံုးျဖတ္မႈကိုမူ တိတိက်က် ေျဖဆို ျခင္းမျပဳဘဲ တိမ္းေရွာင္ေျဖဆိုသြားသည္။

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး လႊတ္ ေတာ္ေကာ္မတီတြင္ ႀကံ့ခိုင္ေရး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ၁၄ ဦး၊ စစ္တပ္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ၇ ဦး၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၂ ဦး၊ အျခား ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ၈ ဦး စုစုေပါင္း ၃၁ ဦး ပါဝင္သည္။

(သာလြန္ေဇာင္းထက္ႏွင့္ထက္ႏုိင္ေဇာ္ ပူးတြဲေရးသားသည္)

source by : ဧရာဝတီ သတင္းဌာန

0 comments:

Post a Comment

သင္ႀကိဳက္တာေရးပါ။